De Glashersteller staat voor veiligheid, kwaliteit en milieu

Onze beleidsverklaring onderschrijft onze beloftes! Bel 0800-1617

BELEIDSVERKLARING KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

H 101 versie 2 01-01-2012 BELEIDSVERKLARING

Het management van Service Glasherstel Franchise B.V. stelt zich tot doel dat het gevoerde beleid leidt tot een zodanig kwaliteitsniveau, dat de opdrachtgever ons als vaste partner beschouwt. Met dit beleid werken we voortdurend aan een voorkeurspositie. Naast deze klanttevredenheid streven wij naar een veilige en efficiënte bedrijfsvoering, als onderdeel van een continu verbeterproces van onze gehele organisatie. Als bedrijfsdoelstelling streven wij er niet naar de grootste onderneming in de branche te worden, wel de beste qua vakmanschap. Door de organisatiestructuur plat te houden en communicatielijnen kort, trachten wij een niveau te bereiken dat klantwensen overtreft en aansluit op de eisen van de wet en branche. Ons beleid betreffende Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (KVGM) omvat de volgende stelregels:

  • Wij komen de verbintenissen met onze opdrachtgever integraal na en willen beter dan de gemiddelde concurrent voldoen aan eisen zoals veiligheid, service en tijdigheid.
  • Wij zullen waar mogelijk een hoog kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn bij iedere medewerker trachten te realiseren. Door onder andere het motiveren van de medewerkers, waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd.
  • Wij zullen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, evenals het milieu zo goed mogelijk waarborgen. Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen.
  • Tekortkomingen die worden vastgesteld bij de beoordeling op de uitvoering, de kwaliteitsregistraties en rapportages, evenals tekortkomingen die worden gemeld door de gebruiker, de opdrachtgevers, de medewerkers en de certificerende instantie zullen worden verbeterd.
  • Aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren zal, met in acht name van wetten en normen, aandacht worden gegeven aan een continu verbeterprogramma van ons KVGM-beleid.

Jaarlijks formuleren wij doelstellingen t.b.v. de uitvoering van ons beleid. Deze doelstellingen, in meetbare cijfers, zijn terug te vinden in het rapport van de jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem door het management. Het in onze organisatie gehanteerde managementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en VCA* 2008/05.1 Alle middelen die ten behoeve van een goed functionerend managementsysteem ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de eisen van Service Glasherstel Franchise B.V, de opdrachtgever, de omgeving en de wetgeving.

Het is van belang dat de medewerkers voldoende theoretisch onderlegd zijn om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het handboek is voor iedere medewerker en tijdelijk personeel, dat op regelmatige basis werkzaamheden voor ons verricht, beschikbaar gesteld. Zij dienen dan ook in overeenstemming met dit boek te handelen.

Hoorn, 1 januari 2012

R. Klabbers Business unit manager

[]
1 Step 1

Geen spoed?

Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u op werkdagen binnen 4 uur terug.

Uw naamyour full name
Uw telefoonnummeryour full number
Uw postcode en huisnummeryour full adres
Previous
Next
[]
1 Step 1

SPOED

Bel ons direct
en we kunnen in 
20 minuten bij u zijn! **

BEL DIRECT 0800-1617

+ GRATIS*
+ 20 jaar garantie
+ Het snelste ter plaatse
+ Glaszetter bij u uit de buurt
+ De best gekwalificeerde glaszetter

 

**Wanneer er sprake is van urgente schade en geen overmacht. *Bij de juiste verzekering

Previous
Next
[]
1 stap 1

Offerte aanvragen

Laat hieronder a.u.b. uw gegevens achter.

uw naamyour full name
uw postcodeUw postcode
telefoonnummeryour full number
Uw berichtmore details
0 / 240
Previous
Next

Wie is De Glashersteller

Door de samenwerking van de grote glasherstellers en -leveranciers in Nederland is De Glashersteller de grootste glaszetter in uw regio. Met de mobiele werkplaatsen en vele distributieplaatsen in alle regio’s kunnen wij vaak binnen 20 minuten tot een half uur nieuw glas bij u zetten. Wij laten u sowieso nooit zitten met een kapot raam: een noodraam is het minimale dat u van De Glaszetter kunt verwachten. Service en kwaliteit zijn onze belangrijkste waarden die wij na te streven. Daarom geven wij ook de langste garantie in Nederland: 20 jaar op werk en glas. Onze klanten waarderen ons werk. Wilt u weten waarom? Neem dan contact op.

Waarom De Glashersteller?

herstelverzekerd milieubewust

Uitgebreid gecertificeerd

keurmerken-De-Glashersteller
Ga naar de website Kwaliteit Waarborg Glas